Bình luận


LỜI CỦA DÒNG SÔNG « LỜI CỦA DÒNG SÔNG Trịnh Công Sơn CD Chronology

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất