Data

Nhà sản xuất Y Lan Productions
Thẻ Lam Phương Ý Lan


Bình luận


LỜI RÊU « LỜI RÊU Ý Lan CD Chronology Hỏi Tình » Hỏi Tình

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất