A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
MƯỜI NĂM TÌNH CŨ
Nhật Trường
Bài hát 10 Comments 0
CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH
Nhật Trường
Bài hát 18 Comments 0
BIỂN MẶN
Nhật Trường
Bài hát 4 Comments 0
24 GIỜ PHÉP
Dĩa Nhựa
Bài hát 4 Comments 0
NHẬT TRƯỜNG 3 - TÌNH YÊU VÀ NGĂN CÁCH
Nhật Trường
Bài hát 20 Comments 0
Label Bốn Phương
NHẬT TRƯỜNG 5 - NHỮNG CHUYỆN TÌNH XƯA VÀ NAY
Nhật Trường
Bài hát 20 Comments 0
Label Bốn Phương
NHẬT TRƯỜNG 7 - NHỮNG BÀI CA PHỤ TÌNH
Nhật Trường
Bài hát 18 Comments 0
Label Bốn Phương
NHẬT TRƯỜNG 9 - YÊU * GHEN * MƠ
Nhật Trường
Bài hát 21 Comments 0
Label Bốn Phương
TÌNH KHÚC TRẦN THIỆN THANH
Nhật Trường
Bài hát 10 Comments 0
Label Làng Văn
Cat N 29
CHÂN TRỜI TÍM
Nhật Trường - Ngọc Lan
Bài hát 13 Comments 0
ĐÀN BÀ ĐÀN ÔNG
Song Ngọc - Nhật Trường - Hương Lan
Bài hát 10 Comments 0
Label Làng Văn
Cat N LV153

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất