Từ Công Phụng
1999(Trích trong sách nhạc "Một Góc Đời Phôi Pha" tác giả xuất bản năm 1999)
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất